Jeg kan med baggrund i min uddannelse på musikskole, konservatoriet samt praktisk erfaring tilbyde undervisning indenfor

  • Musik teori
  • Sang
  • Kor
  • Piano
  • Rytmik
  • Voice Emition

Jeg lægger vægt på at tilbyde undervisning der er tilrettelagt i forhold til ønskede realistiske mål og jeg forventer at vi i fællesskab arbejder mod disse.

Undervisningen bliver tilrettelagt således at vi sikrer at de basale færdigheder udvikles før eller sideløbende med arbejdet mod et mere ambitiøst mål.

Jeg anbefaler 1-2 timers undervisning ugentligt og opfordrer til (hvis muligt) at man hjemme øver det der bliver introduceret i undervisningstimerne.

Prisen afhænger af indholdet i undervisningen samt af om undervisningen foregår i mit lokale i Kirke Hyllinge eller hos dig. Kontakt mig for detaljer.Der betales altid en time frem (undtaget selvfølgelig hvis man ønsker at afslutte undervisningen) aflysning skal ske senest 24 timer før. (undtaget - pludselig opstået sygdom)


Home   |   Profil   |   Sang/Piano   |   Undervisning   |   Kalender   |   Kontakt   |   Links

Web design: Marta Sobczak