Jeg kan med baggrund i min uddannelse på musikskole, konservatoriet samt praktisk erfaring tilbyde undervisning indenfor

  • Musik teori
  • Sang
  • Kor
  • Piano
  • Rytmik
  • Voice Emition

Jeg lægger vægt på at tilbyde undervisning der er tilrettelagt i forhold til ønskede realistiske mål og jeg forventer at vi i fællesskab arbejder mod disse.

Undervisningen bliver tilrettelagt således at vi sikrer at de basale færdigheder udvikles før eller sideløbende med arbejdet mod et mere ambitiøst mål.

Jeg anbefaler 1-2 timers undervisning ugentligt og opfordrer til (hvis muligt) at man hjemme øver det der bliver introduceret i undervisningstimerne.

Prisen afhænger af indholdet i undervisningen samt af om undervisningen foregår i mit lokale i Kirke Hyllinge eller hos dig. Kontakt mig for detaljer.



Der betales altid en time frem (undtaget selvfølgelig hvis man ønsker at afslutte undervisningen) aflysning skal ske senest 24 timer før. (undtaget - pludselig opstået sygdom)


Home   |   Profil   |   Sang/Piano   |   Undervisning   |   Kalender   |   Kontakt   |   Links

Web design: Marta Sobczak